Training Critical Appraisal of a Topic

ISBN: 978-90-77201-53-4

[Deze uitgave is alleen verkrijgbaar in het Engels]

Titel: Training Critical Appraisal of a Topic

Subtitel: An indispensable manual in the era of Evidence Based Medicine

Onder redactie van: C.P.M. de Brouwer, M.A.H. Mommers, C.J.A.W. van Gool, IJ. Kant, I. Ferreira

Training in Evidence Based Medicine (EBM) vormt een onderdeel van elke medische opleiding.
Het aanleren van vaardigheden noodzakelijk om evidence based te leren denken en handelen staat centraal in deze trainingshandleiding.
De trainingshandleiding is gebaseerd op de methode Critical Appraisal of a Topic (CAT) en is het resultaat van ruim 5 jaar ervaring met CAT training voor derdejaars studenten Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. De training is inmiddels ook in de vervolgopleiding geïntroduceerd.

Startpunt is de concrete praktijksituatie waarbij voor een specifieke patiënt een klinische vraag wordt geformuleerd. Vervolgens wordt stap voor stap toegewerkt naar een antwoord dat met het beste bewijs op dit moment voor handen wordt onderbouwd.
Aan bod komen vragen uit de domeinen Diagnostiek, Prognostiek en Therapie.
In de handleiding zijn veel voorbeelden opgenomen. Ook is de handleiding voorzien van een groot aantal oefenopgaven met antwoordsleutel.
De trainingshandleiding is geschikt voor een ieder die zich wil bekwamen in:

  • Het schrijven van een klinisch scenario
  • Het formuleren van klinische vragen
  • Het systematisch zoeken naar wetenschappelijke literatuur aan de hand van een gestructureerd stappenplan
  • Het beoordelen van de methodologische kwaliteit van een wetenschappelijk artikel
  • Het beoordelen van bewijs en het meewegen hiervan voor het medisch handelen

CAT omvat een bundeling van noodzakelijke EBM-vaardigheden. Daarom is dit een onmisbare handleiding voor de (para-)medicus in het EBM-tijdperk.

Zie ook de bijbehorende website: http://www.cat-ebm-um.nl/