Het psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoekBoek (48 pagina's) & dvd-rom / online videofragmenten

ISBN: 978-90-77201-34-3

auteurs: Dr. Maarten Bak, Dr. Rob van Diest & Drs. Myriam de Ruijter

 

 • Inleiding
  • Systematiek van het psychiatrisch onderzoek
  • Positiebepaling status mentalis onderzoek
  • Algemene karakter van de status mentalis
  • Het status mentalis onderzoek als geneeskundige vaardigheid
  • De dvd-rom “Het status mentalis onderzoek als geneeskundige vaardigheid”
 • Kenmerken van het status mentalis onderzoek
  • Hoofdordening van psychische functies in het onderzoek
  • Techniek van het onderzoek
  • Exploratie
  • Observatie
  • Rapportage van het onderzoek
  • Begrippenbetekenis en verwijzing naar ziektebeelden
  • Eerste indrukken
  • Cognitieve functies
  • Affectieve functies
  • Conatieve functies
 • Het status mentalis onderzoek samengevat
  • Eerste indrukken
  • Cognitieve functies
  • Affectieve functies
  • Conatieve functies

Inhoudsopgave dvd-rom

 • Pijn
 • Dyspareunie
 • OCD
 • Psychose

Prijs: €23,00 (incl. BTW)

Over de dvd-rom “Het status mentalis onderzoek als geneeskundige vaardigheid”

Dit boek is een onderlegger bij de dvd-rom “Het status mentalis onderzoek als geneeskundige vaardigheid”. Wij hechten eraan op te merken dat het observeren en exploreren van emoties en gedrag onafhankelijk is van de klachtenpresentatie door de patiënt.
Omdat psychopathologische verschijnselen per casus in meer of mindere mate aan de orde komen of beter zijn te demonstreren, worden meerdere casus getoond. Door specifieke verschijnselen, die in een bepaalde casus naar voren komen, te benadrukken willen wij de systematiek van het status mentalis onderzoek nader belichten en uitwerken.

Wij doen dit aan de hand van vier gesprekken met patiënten met verschillende diagnoses.
Het eerste gesprek is met een mevrouw met een pijnstoornis. In de tweede film is een gesprek opgenomen met een jonge vrouw met dyspareunie. De derde film betreft  een gesprek met een mevrouw met een obsessief compulsieve stoornis en het vierde gesprek is met een jongeman met schizofrenie.
In deze vier gesprekken wordt telkens het mentale status onderzoek gedemonstreerd. Maar de vier verschillende gesprekken laten ook ieder eigen specifieke aspecten zien die passen bij de verschillende ziektebeelden.
Eerst wordt de film in geheel getoond, wat de mogelijkheid geeft om naar de techniek van het status mentalis onderzoek in zijn geheel te kijken, maar ook om zelf de specifieke onderdelen van de status mentalis te benoemen. Daarna worden per gesprek de verschillende onderdelen van de status mentalis afzonderlijk doorgenomen en aan de hand van fragmenten nader verklaard.
Dit boek gaat uitdrukkelijk niet over algemene gesprekstechnische vaardigheden die ten grondslag liggen aan elke gesprekvoering met een patiënt, maar over hoe de status mentalis wordt geobserveerd en geëxploreerd en hoe de verkregen informatie wordt geïnterpreteerd.

Het psychiatrisch onderzoek

 

Mediview VIG Video Portal

De vaardigheden worden gedemonstreerd aan de hand van videofragmenten. U treft in het boek een toegangscode aan voor het online VIG Video Portal.

Onderstaand fragment toont een voorbeeld (uit 'Het neurologisch onderzoek').